De veiligheidsladder een ideaal instrument voor elk bedrijf

Een veilige werkomgeving willen we allemaal wel. Bovendien wordt een veilige werkomgeving steeds belangrijker binnen alle soorten bedrijven en organisaties. Met een veilige werkomgeving laat je daarbij ook zien dat je proactief bent, het beste voor hebt met alle medewerkers en dat je vooruitstrevend bent binnen de markt. Ook sommige opdrachtgevers ‘eisen’ een bepaalde veiligheid bij werkzaamheden. Voornamelijk binnen de bouw of bij aanbestedingen wil dit nog wel eens voorkomen. Een handig instrument om te gebruiken is de veiligheidsladder. Maar wat is dit precies?

De veiligheidsladder, een ideaal instrument

De Safety Culture ladder zoals de Veiligheidsladder ook wel wordt genoemd is een bepaalde methodiek die gebruikt wordt om te beoordelen wat het bewustzijn voor wat betreft de veiligheid is. Deze veiligheidsladder wordt vaak gebruikt als instrument op twee sporen namelijk de bedrijfscultuur en het gedrag binnen de organisatie. Echter, vaak ligt de nadruk op de veiligheid(scultuur). De ladder is bedoeld om organisaties veilig te laten werken maar ook om proactief te laten handelen. Elk niveau van bewustzijn kan men koppelen aan de veiligheidsladder.

Welke treden zijn er op de ladder van veiligheid?

In totaliteit bestaat de veiligheidsladder uit vijf treden. Hoe hoger je als organisatie komt in het aantal treden, des te beter je als organisatie ‘presteert’.

De pathalogische trede (trede 1)
Deze trede is vooral van toepassing binnen organisaties waarbij men denkt dat er nooit iets mis zal gaan. Gelukkig zit het merendeel van de bedrijven niet in deze trede. Men investeert hier niet in de bedrijfsveiligheid en gedrag om de veiligheid te bevordere.

­De reactieve trede (trede 2)
De tweede trede op de veiligheidsladder is de reactieve trede. Men reageert reactief en wil een herhaling van een ongeval graag voorkomen in de toekomst. De veranderingen die hier worden doorgevoerd, zijn vaak tijdelijk van aard.

De berekende trede (trede 3)
Bij de berekende trede stelt de organisatie zich kwetsbaarder op. Er wordt hier nagedacht over wat de voordelen zijn en wat de veiligheidsladder kan opleveren. Een RI&E instrument is vaak een instrument dat wordt gebruikt.

De proactieve trede (trede 4)
Het doel is dat iedere organisatie uiteindelijk minimaal trede 4 nastreeft. De veiligheid  van alle medewerkers heeft hier een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verbetering va de veiligheid.

De vooruitstrevende trede (trede 5)
Dit is de hoogste trede binnen de veiligheidsladder. De veiligheid is volledig geïntegreerd en eveneens gewaarborgd in alle vezels van de gehele organisatie. Vaak zie je hier toepassingen als een dynamische RI&E.